טליה לוין - לאיזון באוכל ובחיים - יומן אירועים


כל האירועיםיום שלישי ה-00 לנובמבר 0000 משעה 00:00 ועד 00:00
כתובת:
-----------------------------------------------------------------------------
תוכנית קבוצתית "כוחו של מזון" מפגש ראשון
 המפגש הראשון מתוך ארבעה של התוכנית הקבוצתית "כוחו של מזון" הקליקו לפרטים
יום שלישי ה-04 לנובמבר 2014 משעה 18:00 ועד 20:30
כתובת: הרצליה
עלות: 1000שח לארבעה מפגשים
-----------------------------------------------------------------------------
תוכנית קבוצתית "כוחו של מזון" מפגש שני
המפגש השני מתוך ארבעה של התוכנית הקבוצתית "כוחו של מזון" הקליקו לפרטים
יום שלישי ה-11 לנובמבר 2014 משעה 18:00 ועד 20:30
כתובת: הרצליה
עלות: 1000 שח לארבעה מפגשים
-----------------------------------------------------------------------------
תוכנית קבוצתית "כוחו של מזון" מפגש שלישי
המפגש השלישי מתוך ארבעה של התוכנית הקבוצתית "כוחו של מזון" הקליקו לפרטים
יום שלישי ה-18 לנובמבר 2014 משעה 18:00 ועד 20:30
כתובת: הרצליה
עלות: 1000 שח לארבעה מפגשים
-----------------------------------------------------------------------------
תוכנית קבוצתית "כוחו של מזון" מפגש רביעי
המפגש הרביעי מתוך ארבעה של התוכנית הקבוצתית "כוחו של מזון" הקליקו לפרטים
יום שלישי ה-25 לנובמבר 2014 משעה 18:00 ועד 20:30
כתובת: הרצליה
עלות: 1000 שח לארבעה מפגשים